card
Докторант А.А. Токпанов, Энхцацрал нар докторын зэрэг хамгаална

Докторант А.А. Токпанов, Энхцацрал нар докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант А.А. Токпанов “Биеийн тамирын багш нарын харилцааны ур чадварыг сургалтаар төлөвшүүлэх нь ” сэдвээр докторын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх