Мэдээ

“МУЭИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг” хэвлэгдэн гарлаа. Энэ удаагийн дугаарт боловсрол судлал, боловсролын удирдлага, хэлшинжлэл, гадаад хэл, шинжлэл, соёл судлал, бизнесийн удирдлага, олон улс, орон судлал, төрийн захиргааны чиглэлээр 37 эрдэм шинжилгээний илтгэл нийтлэгдсэн байна.