Мэдээ

“МУЭИС-ийн докторант, магистрантын бүтээлийн эмхтгэл” хэвлэгдэн гарлаа. Энэ удаагийн дугаарт боловсрол судлал, боловсролын удирдлага, хэлшинжлэл, соёл судлал, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг, мэдээллийн систем, олон улсын харилцаа, гэр бүл судлал, төрийн захиргаа, эрх зүйн чиглэлээр  46 эрдэм шинжилгээний илтгэл нийтлэгдсэн байна.