МУЭИС- ийн профессорууд Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад «Судалгааны их сургуулийн эрх зуйн байдлын тухай» хуулийн төслийн талаар саналаа илэрхийлэв.