МУЭИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг 2019 хэвлэгдэн гарлаа

МУЭИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг 2019 хэвлэгдэн гарлаа. Өгүүлэл өгсөн зохиогчид Сургалтын Нэгдсэн Албанаас номоо авна уу. Мөн 2020 оны номонд өгүүлэл nyamsuren@gradedu.mn хаягаар хүлээн авч байна.