Докторант А.А. Токпанов, Энхцацрал нар докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант А.А. Токпанов “Биеийн тамирын багш нарын харилцааны ур чадварыг сургалтаар төлөвшүүлэх нь” мөн тус сургуулийн докторант Соном овогтой Энхцацрал “Монгол улсын архивын байгууллагыг судалсан нь (Нийслэлийн архивын байгууллагуудын жишээн дээр)” сэдвээр тус тус доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 10-р сарын 01-ний 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.