Докторант И.Н. Смирнов, Б.Төмөрбат нар докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант И.Н. Смирнов “Подготовка будущих учителей физической культуры к организации внеклассной спортивной работы” сэдвээр мөн СЭЗИС-ийн докторант Бямба овогтой Төмөрбат “Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг экосистемийн хандлагаар үнэлэх боломжийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 06-р сарын 25-ны 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1005 тоот өрөөнд болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Tags: докторын хамгаалалт